Terminal Naftowy w Gdańsku

Terminal Naftowy w Gdańsku

Opis realizacji i szczegóły

Terminal Naftowy w Gdańsku jest w pełni funkcjonalnym, zautomatyzowanym hubem morskim, który służy do magazynowania i dystrybucji ropy naftowej, jako skład podatkowy oraz wolny obszar celny. Zasadniczym elementem inwestycji było wybudowanie parku zbiorników na ropę naftową, składającego się z 6 zbiorników z dachami pływającymi o pojemności 62 500 m3 każdy, wraz z instalacjami technologicznymi ropy naftowej oraz rurociągami przesyłowymi włączonymi w istniejące ropociągi i w ten sposób połączone z ogólnopolską siecią ropociągów dalekosiężnych. W miejscu włączenia powstała rozdzielnia ropy naftowej.

W ramach zamówienia wybudowano również pompownię ropy do obsługi parku zbiornikowego, oczyszczalnię ścieków oraz pompownię pożarową wodno-pianową zintegrowaną z czterema zbiornikami zapasu wody przeciwpożarowej oraz ujęciem wody morskiej do awaryjnego napełnienia sieci.

Wybudowano też budynek administracyjno-techniczny z centralną operatornią oraz w pełni wyposażonym laboratorium do badania ropy naftowej. W ramach inwestycji wykonano również prace drogowe, zagospodarowanie terenu oraz całą niezbędną infrastrukturę towarzyszącą.