Ścianki z grodzic

Ścianki szczelne z grodzic stalowych

Konstrukcje zwane ściankami szczelnymi to połączone zamkami pionowe elementy (grodzice) wykonane z profili walcowanych tworzące ścianę.

Ścianki szczelne najczęściej stosowane do wykonania zabezpieczeń wykopów lub w mniejszym stopniu do zabezpieczenia stateczności zboczy a także jako bariery dla przepływu wód gruntowych. 

Obudowa wykopu w postaci ścianki szczelnej składa się z pionowych elementów (grodzic) łączonych ze sobą za pomocą specjalnie ukształtowanych zamków. Elementy ścianki szczelnej pogrąża się w grunt za pomocą wibrowania. Po wypełnieniu swojej funkcji i zasypaniu wykopu wyciąga się ściankę stalową z gruntu.

Główne zalety ścianki szczelnej:
• akceptowalny koszt, szczególnie w przypadku możliwości odzyskania grodzic
• łatwość kształtowania obudowy w planie
• zapewniona szczelność obudowy
• czysty plac budowy
• duża sztywność na zginanie
• możliwość wykonania wykopu bezpośrednio po pogrążeniu ścianki

Fazy wykonywania ścianki szczelnej:
• zagłębienie ścianki
• wykop z odsłonięciem ścianki i ewentualnym kotwieniem lub rozparciem
• wykonanie konstrukcji docelowej w wykopie
• zasypanie wykopu wraz z demontażem kotwień/rozparć
• wyciągnięcie ścianki
• pozostawienie jedynie konstrukcji docelowej

Zapewniamy:

Zadzwoń

+48 697 170 375

0 +

Ponad dziesięć lat doświadczeń rynkowych naszego zespołu

Dlaczego warto na nas postawić?

Nasze ścianki z grodzic zapewniają Klientom

Nasze grodzice stalowe to wysoka wytrzymałość, co gwarantuje stabilność konstrukcji.

Nasze rozwiązania pozwalają na elastyczne dostosowanie do różnorodnych projektów.

Oferujemy szybki i profesjonalny montaż grodzic stalowych na terenie placówki budowy.

 

Grodzice stalowe zabezpieczającą zarówno pracowników, teren, jak i otoczeni budowy.

Oferujemy także

Niezawodne i skuteczne wsparcie projektów
budowlanych m.in. z zakresu:

Ścianki w systemie Terra to niezawodne konstrukcje. Pozwalają na bezpieczne prowadzenie projektów budowlanych.
Tymczasowe pomieszczenia robocze i pracownicze najwyższej jakości. Obiekty dostosowane do potrzeb Klienta.
Oferujemy kompleksowe rozwiązania, budowę oraz modernizację sieci i obiektów gospodarki wodno-ściekowej.