Hipermarket Auchan w Łomiankach

Budowa hipermarketu Auchan w Łomiankach

Opis realizacji i szczegóły

Prace polegały między innymi na wykonaniu konstrukcji budowlanej obiektu (z makroniwelacjami stanu surowego), instalacji wewnętrznych (wentylacji i klimatyzacji, c.o., ciepła technologicznego, wodno-kanalizacyjnych, ciepłej wody użytkowej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej, gazowej, sygnalizacji pożaru, instalacji tryskaczowej), oraz robót budowlano-wykończeniowych. W ramach inwestycji wykonane zostały także drogi wewnętrzne i parkingi, sieci i instalacje zewnętrzne oraz mała architektura i zieleń.