Prace w branży sanitarnej dla PKN Orlen S.A.

Prace w branży sanitarnej dla PKN Orlen S.A. w Płocku – (EW Olefiny III)

Opis realizacji i szczegóły

Zakres prac obejmował:

1. Wykonanie przyłącza wody pitnej i kanalizacji sanitarnej do budynku ochrony.
2. Wykonanie przyłaczy wodno-kanalizacyjnych wraz z hydrofornią,
przepompownia ścieków sanitarnych i rurociągiem tłocznym.
3. Wykonanie przyłącza kanalizacji opadowej przy budynku ochrony.

Zdjęcia pochodzą z materiałów prasowych PKN Orlen SA.