Budowa sieci kanalizacji w Dęblinie

Budowa sieci kanalizacji w Dęblinie

Opis realizacji i szczegóły

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w

osiedlu Rycice w Dęblinie.

Zakres robót obejmował miedzy innymi:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 SDR34 o średnicy: 200×5,9 mm, długość 1686,64m

2. Przykanaliki grawitacyjne z rur PVC-U SN8 SDR23 o średnicy 160×4,7 mm,

długość 2450,75 m

3. Sieć kanalizacji tłocznej z rur PE100 RC SRD17 PN10 o średnicy 90×5,4 mm, długość 449,71 m

4. Studnie niewłazowe z tworzywa sztucznego (PP) na sieciach i przykanalikach, średnica wewnętrzna 425mm – 261 szt.

5. Studnie włazowe z tworzywa sztucznego (PP), średnica wewnętrzna 1000mm – 52 szt.

6. Pompownie ścieków ze zbiornikiem z polimerobetonu, średnica wew. 1500mm z wyposażeniem – 2szt.