Budowa drogi ekspresowej S7

Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka-Zdrój

Opis realizacji i szczegóły

Zakres robót obejmował

1. Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP dwuściennych SN8 DN 500: 257,44m

2. Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP dwuściennych SN8 DN 400: 2859,62m

3. Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP dwuściennych SN8 DN 300: 2040,81m

4. Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP dwuściennych SN8 DN 200: 2652,64m

5. Studzienki kanalizacyjne z elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych z betonu klasy C35/45 o średnicy 1200mm: 90 sztuk

6. Studzienki kanalizacyjne z elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetowych z betonu klasy C35/45 o średnicy 1500mm: 136 sztuk

7. Urządzenia oczyszczające – osadnik i separator lamelowy: 13 sztuk

8. Przebudowę sieci wodociągowych o łącznej długości 2561m